Novinky | Zvonková 2017, Praha – Záběhlice

28.únor 2019

Lešení zavěšené na ocelové konzole

Panelový dům ve Zvonkové ulici v Praze Záběhlicích dostal novou fasádu a na nás bylo pro rekonstrukci fasády vymyslet lešení. Lešení bylo potřeba postavit na přístavbě domu, která obepíná ¾ domu.

Přístavba byla přistavěna až dodatečně v 80. letech minulého století. Z dostupné projektové dokumentace jsme zjistili, že založit na střeše přístavby lešení jednoduše, standartním způsobem na fošnách, nebude staticky možné. Proto jsme navrhli vytvořit na střeše ocelový rošt, který váhu lešení rozloží na větší plochu a tím sníží bodové zatížení střechy lešením. Roznášecí ocelový rošt byl ovšem investorem zamítnut z důvodu nebezpečí poškození střešní izolace.

Další návrh spočíval v montáži lešení na zavěšené ocelové konzole, tato varianta se investorovi zamlouvala.

Jako podpěrnou konstrukci lešení jsme navrhli z ocelových konzol z IPE nosníků, které byly připevněny chemickou kotvou do železobetonových průvlaků skeletu budovy.

Když byly ocelové konzole namontovány a byla provedená tahová zkouška kotev, byly na ně osazeny příhradové ocelové vazníky Alfix, na které bylo montováno lešení. Celková výška lešení je 41 m.

 

 


předchozí novinka Všechny novinky

Facebook