Novinky | Lešení na letišti Kbely

08.září 2015

Plošinové lešení na letišti Kbely

Půjčovna lešení společnosti SNEP spol. s r.o. vyhrála ve  výběrovém řízení kompletní dodávku plošinového lešení v rozsahu 11 000 m3 pro rekonstrukci letištní haly pro servis malých letadel na vojenském letišti Praha Kbely pro společnost  DSA a.s. zajištující leteckou záchrannou službu.

Plošinové lešení se používá zejména v místech, kde není možno použít pro různé montážní, stavební či řemeslné práce mobilní zdvižné plošiny, například z důvodu nerovnosti terénu či rozlohy montážní plochy pro dané práce ve výšce. Pro konstrukci plošiny bylo použito lešení Alfix 0,73 v kombinaci s ALU příhradovými nosníky.

Lešení na etapy

Práce při montáži lešení byly rozděleny do tří etap, přičemž lešení pro další etapu muselo stát dříve, než se demontovalo na etapě předchozí, a to z důvodu návaznosti stavebních prací na samotné budově.

Zkrácený termín

A právě proto bylo lešení náročné nejen technologickým řešením sestavením konstrukce plošiny, ale především termínem přesunů plošiny. Původní termínový rozsah zakázky byl 90 kalendářních dnů, ale zakázka byla předána investorovi za pouhých 60 kalendářních dnů bez vad a nedodělků.

Na výsledku podstatného zkrácení termínu se podílela především schopnost vedení dodavatele stavebních prací firmy Stavby Doležal zkoordinovat veškeré profese nutné pro tuto rekonstrukci.

 

lešení  snep na letišti kbelymontáž plošinového lešeníplošinové lešení

 


předchozí novinka Všechny novinky další novinka

Facebook